Kentekenbewijs Kwijt

Kentekenbewijs Verloren

Het kan natuurlijk voorkomen dat u uw kentekenbewijs of kentekenbewijzen kwijt bent geraakt, indien het voertuig op uw naam staat (dit kunt u controleren door de gegevens op deel 1B van het kentekenbewijs met uw gegevens te controleren) kunt u op elk moment nieuwe kentekenbewijzen aanvragen bij het RDW. Aan het aanvragen van nieuwe kentekenbewijzen zijn echter wel kosten verbonden, de hoogte van de kosten voor het aanvragen van een nieuw kentekenbewijs verschilt per soort voertuig van elkaar.

Indien het voertuig niet op uw naam staat kunt u ook geen kentekenbewijs aanvragen, het nieuwe kentekenbewijs zal namelijk naar de persoonsgegevens op deel 1B worden gestuurd, op deze manier kan het RDW voorkomen dat iemand anders nieuwe kentekenbewijzen van uw voertuig aan kunnen vragen. Het is daarom van belang direct na de aanschaf van een voertuig deze op uw naam te zetten zodat u het volledige juridische recht heeft op het voertuig en natuurlijk ook de juridische plichten (zoals een geldige WA verzekering, wegenbelasting e.d.) draagt.

Tegenwoordig kunt u de verschillende kentekenbewijzen voor elk voertuig gemakkelijk online bij het RDW aanvragen, het RDW zal vervolgens de aanvraag in behandeling nemen en u kunt bericht van het RDW als de aanvraag is goedgekeurd. De nieuwe kentekenpapieren zullen per post naar het adres zoals vermeld op het 1B kentekenbewijs van het voertuig worden gestuurd.

In de tijd dat u niet in het bezit bent van de kentekenbewijzen mag u niet met het voertuig rijden, indien u dat toch doet kunt u een boete krijgen voor het niet kunnen tonen van de verplichte kentekenbewijzen. Tot de verplichte kentekenbewijzen behoort echter niet het overschrijvingsbewijs, deze dien u op een veilige plaats te bewaren en alleen te voorschijn toveren op het moment dat u het voertuig wilt verkopen en deze overgeschreven moet worden op de naam van de koper. Op het moment dat u één of meer delen van het kentekenbewijs kwijt bent moet u hiervoor een nieuwe aanvraag, daarnaast moet u ook een nieuw deel van het kentekenbewijs aanvragen op het moment dat het oude bewijs onleesbaar is geworden of dusdanig is verkreukeld dat men moeite moet doen om het nog enigszins te kunnen lezen.